Wysyłka gratis przy zamówieniu powyżej 100 zł

Instrukcja korzystania z kursu mp3

 

Na płycie CD-R lub w wersji kursu Download mp3 znajdują się*:

 1. Pliki .mp3 z kursem do odtwarzania na przenośnych odtwarzaczach mp3/mp4, na komputerze np. w programie Windows Media Player lub Winamp oraz innych odtwarzaczach czytających pliki mp3.
 2. Pliki .lrc z tekstem nagrania wyświetlanym podczas odtwarzania kursu na odtwarzaczach mp3/mp4 z funkcją lyrics lub na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem do czytania plików karaoke, np. KaraFun* lub innym. Uwaga! Nie wszystkie kursy zawierają opcję lrc. Informacja o tym znajduje się w opisie kursu.

 

Odtwarzanie kursu mp3 na przenośnym odtwarzaczu mp3

 

 1. Skopiuj kurs z płyty CD na twardy dysk swojego komputera.
 2. Otwórz katalog z kursem, w którym umieszczone są pliki .mp3 i .lrc.
 3. Zaznacz wszystkie pliki .mp3 i .lrc w katalogu z kursem i przenieś je do jednego folderu na odtwarzaczu mp3 (pliki muszą znajdować się w tej samej lokalizacji).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania odtwarzacza mp3 w celu odtwarzania kursu.

 

Uwaga! W przypadku nie wyświetlania się tekstu kursu na wyświetlaczu, sprawdź, czy odtwarzacz posiada funkcję lyrics lub czy jest ona włączona podczas odtwarzania.

 

Odtwarzanie kursu mp3 w Windows Media Player (WMP)

 

 1. Skopiuj kurs z płyty CD na twardy dysk swojego komputera.
 2. Otwórz WMP.
 3. Wyczyść „listę teraz odtwarzanych” (rozwijalne menu pod przyciskiem „lista teraz odtwarzanych” – wyczyść listę).
 4. Otwórz katalog z kursem, w którym umieszczone są pliki .mp3 i .lrc.
 5. Zaznacz wszystkie pliki .mp3 w katalogu z kursem (np. kombinacja klawiszy CTRL + A) i metodą „przeciągnij i puść” przenieś je do pola „lista teraz odtwarzanych” w WMP. Zaznaczone pliki pojawią się w polu „lista teraz odtwarzanych”.
 6. Z rozwijalnego menu „lista teraz odtwarzanych” wybierz opcję „sortuj”, a następnie „według nazw plików”. W tak ułożonej liście plików odtwarzanych kurs rozpocznie się od lekcji 1 i będzie odtwarzany aż do końca w kolejności najbardziej odpowiedniej do samodzielnej nauki.
 7. Posługując się przyciskami manipulatora WMP włącz odtwarzanie.

 

Uwaga! Program WMP w wersji 10 nie obsługuje plików .lrc i tekst kursu nie będzie wyświetlany podczas odtwarzania.

 

Odtwarzanie kursu mp3 w programie Winamp

 

 1. Skopiuj kurs z płyty CD na twardy dysk swojego komputera.
 2. Otwórz program Winami.
 3. Włącz „edytor Playlisty” (PL).
 4. Wyczyść Playlistę (rozwijalne menu pod przyciskiem Playlista – wyczyść Playlistę).
 5. Otwórz katalog z kursem, w którym umieszczone są pliki .mp3 i lrc.
 6. Zaznacz wszystkie pliki .mp3 w katalogu z kursem (np. kombinacja klawiszy CTRL + A) i metodą „przeciągnij i puść” przenieś je do pola Playlista w programie Winamp. Zaznaczone pliki pojawią się w polu „Playlista”.
 7. Z rozwijalnego menu „sortuj” wybierz opcję „sortuj wg nazw pliku”. W tak ułożonej liście plików odtwarzanych kurs rozpocznie się od lekcji 1 i będzie odtwarzany aż do końca w kolejności najbardziej odpowiedniej do samodzielnej nauki.
 8. Posługując się przyciskami manipulatora programu Winamp włącz odtwarzanie.

 

Uwaga! Program Winamp w wersji v5.05 nie obsługuje plików .lrc i tekst kursu nie będzie wyświetlany podczas odtwarzania.

 

Odtwarzanie kursu mp3 w programie KaraFun

 

 1. Skopiuj kurs z płyty CD na twardy dysk swojego komputera.
 2. Otwórz program KaraFun.
 3. Włącz „Bibliotekę KaraFun”
 4. Znajdź katalog z kursem do odtwarzania (program wyświetli pliki .lrc.)
 5. Jeśli chcesz posłuchać wybranej ścieżki, kliknij na nią dwukrotnie, jeśli chcesz odtworzyć cały kurs, to z menu rozwijalnego (prawy klawisz myszy) wybierz „zaznacz wszystko”.
 6. Posługując się przyciskami manipulatora programu KaraFun, zarządzaj odtwarzaniem kursu.

 

Uwaga! Zmiana nazwy plików .mp3 lub .lrc może spowodować brak synchronizacji obu plików, co uniemożliwi wyświetlanie tekstu nagrania w czasie odtwarzania kursu.